گروه خبري : جدیدترین رویدادها
تاريخ انتشار : 1400/03/10 - 14:45
كد :61188

تفاهم نامه همکاری بین موسسه آموزش عالی رسام و دانشگاه فنی و حرفه ای استان البرز (واحد دختران)

تفاهم نامه همکاری بین موسسه آموزش عالی رسام و دانشگاه فنی و حرفه ای استان البرز (واحد دختران)
نظر به ضروت و اهمیت همکاری¬های آموزشی، پژوهشی و فناوری میان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، در تاریخ 1400/03/10 تفاهم نامه همکاری در راستای ارتقاء سطح آموزشی و پژوهشی، بين موسسه آموزش عالی رسام و  دانشگاه فنی و حرفه ای استان البرز (واحد دختران) منعقد گردید. 
مطابق با این تفاهم نامه زمینه همکاری های مختلف آموزشی و پژوهشی بین دو دانشگاه فراهم گردیده و بستر مناسبی جهت بهره گیری از ظرفیت های طرفین در ارتقاء سطح آموزش و پژوهش ایجاد می گردد. 

 

 

 


 

تعداد بازديد : 611