گروه خبري : جدیدترین رویدادها
تاريخ انتشار : 1400/02/12 - 08:52
كد :61174

فرا رسيدن ايام ليالي قدر گرامي باد

از عرش صداي ربنا مي آيد

آواي خوش خداخدا مي آيد

فرياد که درهاي بهشت باز کنيد

مهمان سوي خدا مي آيد

 

فرا رسيدن ايام ليالي قدر گرامي باد

تعداد بازديد : 51