گروه خبري : جدیدترین رویدادها
تاريخ انتشار : 1400/02/08 - 11:03
كد :61170

اولین دوماهنامه تخصصی IT در ایران در بهمن و اسفند ۱۳۹۹ با موضوع تخصصی "چالش های نوین در حسابداری و IT" انتشار یافته است

قابل توجه اساتید و دانشجویان گرامی گروه حسابداری

 

اولین دوماهنامه تخصصی IT در ایران در بهمن و اسفند ۱۳۹۹ با موضوع تخصصی "چالش های نوین در حسابداری و IT" انتشار یافته است.

در این شماره از ماهنامه فوق، مقالات پژوهشی ذیل توسط جناب آقای دکتر حمید حقیقت (دانشیار گروه حسابداری موسسه آموزش عالی رسام) و سرکار خانم آزیتا حیدریان (دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری موسسه آموزش عالی رسام) به چاپ رسیده است. 

 

*پدیده مالی سازی و چارچوب مفهومی

*تاثیر فناوری بر گزارشگری مالی افته آمازون 

 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس www.pact.ir مراجعه فرمایید.

تعداد بازديد : 48