گروه خبري : جدیدترین رویدادها
تاريخ انتشار : 1400/02/06 - 14:33
كد :61169

همايش ملي معماري مکتب امنيت در جمهوري اسلامي ايران و تدوين دکترين امنيتي

تعداد بازديد : 70