گروه خبري : جدیدترین رویدادها
تاريخ انتشار : 1400/01/17 - 11:56
كد :61159

اطلاعيه صندوق رفاه دانشجويي

 


سامانه دانشجویی (پورتال )صندوق رفاه برای ثبت تقاضای دانشجویان از تاریخ 1399/12/5لغایت 1400/02/10فعال می باشد و تمامی دانشجویان متقاضی واجد شرایط می توانند نسبت به ثبت تقاضای خود در سامانه مذکور اقدانم نمایند.

امور دانشجویی دانشگاه رسام

دستورالعمل نحوه ورود به پرتال

نحوه ثبت نام

سند تعهد دانشجویی

شرایط ضامنین و تعهد

شرایط ضامن

وام شهریه

تعداد بازديد : 140