گروه خبري : جدیدترین رویدادها
تاريخ انتشار : 1399/11/13 - 16:08
كد :61140

دهه فجر مبارک باد

خوش آمدی به وطن ای مجاهد ای رهبر

گران مبادت بر جان خسته رنج سفر

خوش آمدی که به سوغات دوستان داری

ز استواری ایمان نوید فتح و ظفر

دهه فجر فرخنده باد


تعداد بازديد : 245