گروه خبري : جدیدترین رویدادها
تاريخ انتشار : 1399/08/11 - 15:29
كد :61092

قابل توجه دانشجویان در حال فراغت از تحصیل

قابل توجه دانشجویان در حال فراغت از تحصیل :

لطفا جهت تسریع در روند رسیدگی به پرونده مالی خود ،قبل از ثبت درخواست فراغت از تحصیل نسبت به تسویه حساب مانده بدهی خود و نیز پرداخت هزینه فارغ التحصیلی (۷۰۰،۰۰۰ریال-هفتاد هزار تومان) اقدام بفرمایید.

پرداخت هزینه فارغ التحصیلی فقط یکبار الزامی است ،لذا دانشجویانی که این مبلغ را پرداخت نموده اند نیازی به پرداخت مجدد نمیباشد.

تعداد بازديد : 409