گروه خبري : جدیدترین رویدادها
تاريخ انتشار : 1399/08/09 - 02:06
كد :61089

ترافیک رایگان سامانه کلاس های مجازی

به اطلاع می رساند

با همکاری وزارت محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات

 ترافیک اینترنت در سامانه آموزش مجازی موسسه آموزش عالی رسام

به صورت رایـگــــــان محاسبه خواهد شد. https://www.ict.gov.ir/fa/unitraffic/unitraffic4

شماره ردیف: 2767

واحد فناوری اطلاعات 

تعداد بازديد : 493