عنوان پايان نامه نام و نام خانوادگي دانشجو استاد راهنما استاد مشاور گرایش كد بايگاني
باز طراحی نمای شیشه ای پردیس سینمایی ملت با رویکرد بایونیک به منظور اصلاح شرایط حرارتی و روشنایی زهرا حمزه لویی مهندس وحید بختیاری   بایونیک  مع/ 1001  /  ك.1/   ز 1395   
طرح معماری ایستگاه قطار شهری جمکران-قم با رویکرد معماری ایرانی-اسلامی سمیرا مهدی لو دکتر علیرضا رازقی مهندس طه جمشیدی مهندسی معماری  مع/ 1002  /  ك.1/   ز 1395   
طرح معماری مرکز گفتمان های تخصصی علم و فناوری با رویکرد گفتگو محور مهشید جامعی زاده دکتر  علیرضا رازقی   مهندسی معماری  مع/ 1003  /  ك.1/   ز 1395   
تامین آب و تولید انرژی با الگوگیری از ارگانیسم های زنده در بستر کویری(نمونه طراحی:مرکز حفاظتی-پژوهشی زیست کویر) بهشاد فتاحی مهندس وحید بختیاری مهندس علی عسگری بایونیک  مع/ 1004  /  ك.1/   ز 1395   
 طراحی ساختمان شناور بر روی سطح دریا با رویکرد الهام گیری از طبیعت نغمه رمضان زاده مهندس علی عسگری مهندس هادی محمد زاده بایونیک  مع/ 1005  /  ك.1/   ز 1395   
طراحی فضای اقامتی با کالبد متحرک تطبیق پذیر با شرایط اقلیمی منطقه کویری شهر کاشان روژین بهرمان مهندس وحید بختیاری مهندس طه جمشیدی دیجیتال  مع/ 1006  /  ك.1/   ز 1395   
سازماندهی فضای پلاژ شهرستان نور با رویکرد توسعه فضایی (سازه های سبک-انعطاف پذیر) فاطمه کشاورز پور مهندس سروش مهاجری مهندس علی عسگری دیجیتال  مع/ 1007  /  ك.1/   ز 1395   
طراحی سازه الصاقی برای پوشش استادیوم فوتبال آزادی تهران با تاکید بر تحرک کالبدی راحیل مرادی جاوید مهندس علی عسگری مهندس سروش مهاجری دیجیتال  مع/ 1008  /  ك.1/   ز 1395   
طراحی قطب رباتیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین با رویکرد معماری پارامتریک هما خدابخش مهندس سروش مهاجری   دیجیتال  مع/ 1009  /  ك.1/   ز 1395   
طراحی مجموعه گردشگری و آب درمانی لاویج با رویکرد بایونیک زهره محمدی مهندس مونا کدخدا مهندس طه جمشیدی بایونیک  مع/ 1010 /  ك.1/   ز 1395   
طرح معماری مرکز هم اندیشی فرهنگی و هنری بانوان تهران با رویکرد تقویت تعاملات اجتماعی بانوان لیا ناصر سعید دکتر علیرضا رازقی   مهندسی معماری  مع/ 1011 /  ك.1/   ز 1395   
طرح معماری میان افزا در بافت تاریخی تهران (نمونه موردی: مرکز پژوهش های بافت تاریخی فرهنگی تهران در محله دولت) سارا شامیری دکتر علیرضا رازقی   مهندسی معماری  مع/ 1012 /  ك.1/   ز 1395   
طرح معماری مرکز گردشگری با رویکرد میان افزایی در بافت تاریخی قزوین نسرین حسینی دلجو دکتر الهام اسفندیاری فرد مهندس نسیم عسگری مهندسی معماری  مع/ 1013 /  ك.1/   ز 1395   
طراحی نمایشگاه خودرو با رویکرد معماری های تک در مجموعه ایران خودرو تهران زینب خیرقلی دکتر الهام اسفندیاری فرد مهندس طه جمشیدی معماری  مع/ 1014 /  ك.1/   ز 1395   
طراحی آشیانه هواپیماهای پهن پیکر با رویکرد بهینه سازی پارامتریک عناصر سازه ای گناز عمادی مهندس سروش مهاجری مهندس طه جمشیدی دیجیتال  مع/ 1015 /  ك.1/   ت 1396   
طراحی مجتمع توریستی-تفریحی دیزین با تکیه بر اصول معماری ارگانیک سیمین قطبی وایقان دکتر محمد مهدی غیائی   معماری  مع/ 1016 /  ك.1/   ز 1396   
طرح معماری آموزشگاه زبان با تاکید بر کیفیت دهی فضا و افزایش میزان یادگیری فرزانه عی نژاد دکتر ناهید صادق پی   معماری  مع/ 1017 /  ك.1/   ز 1396   
زیبا سازی نمای شهری با تاکید بر عامل هویت از طریق معماری هوشمند نیلوفر پور بختیاری دکتر عدالت صدر   دیجیتال  مع/ 1018 /  ك.1/   ت 1396   
طرح معماری مرکز هنرهای تعاملی دیجیتال با رویکرد معماری پارامتریک در شهر کرج مهسا صباغیان مهندس سروش مهاجری مهندس طه جمشیدی دیجیتال  مع/ 1019 /  ك.1/   ز 1396   
طراحی خانه فرهنگ استاد معین در شهر رشت با رویکرد حفظ و تقویت هویت فرهنگی رضوانه ایجی دکتر ناهید صادق پی   مهندسی معماری  مع/ 1020 /  ك.1/   ز 1396   
طرح معماری میان افزا در مرز بین بافت های ناهمخوان شهری  نمونه موردی مرز بین محله اسلام آباد و عظیمیه مینا هراتیان دکتر عدالت صدر   مهندسی معماری  مع/ 1021 /  ك.1/   ز 1396   
طرح معماری بنیاد ادبی علامه دهخدا با رویکرد پایداری فرهنگی مهسا شوندی دکتر ناهید صادق پی   مهندسی معماری  مع/ 1022 /  ك.1/   ز 1396   
طرح معماری مرکز اقامتی، آموزشی و فرهنگی برای کودکان خیابانی (با رویکرد تاثیر فضا بر کیفیت زندگی) نازیتا رشیدی دکتر الهام اسفندیاری فرد   معماری  مع/ 1023 /  ك.1/   ز 1396   
طراحی سرپناه قابل حمل با رویکرد سازه باز و بسته شونده فاطمه کاظمی ماسوله دکتر پدرام باغانی   دیجیتال  مع/ 1024 /  ك.1/   ز 1396   
طرح معماری مرکز مد و لباس با رهیافت ریخت زایی در شیراز ملیحه موحد زاده مهندس احسان حیدری زادی مهندس سروش مهاجری دیجیتال  مع/ 1025 /  ك.1/   ز 1396   
طرح معماری پل عابر پیاده بر مبنای روش ایستایی گرافیکگی سه بعدی در فرم یابی معماری اعظم احمدی مهندس احسان حیدری زادی   دیجیتال  مع/ 1026 /  ك.1/   ز 1396   
طرح معماری مجموعه میان افزا در بافت تاریخی تهران با رویکرد پایداری اجتماعی در معماری محله سنگلج مرجان صدرواثقی دکتر عدالت صدر   مهندسی معماری  مع/ 1027 /  ك.1/   ز 1396   
طراحی معماری کمپ ترک اعتیاد بانوان با رویکرد روانشناسی محیطی غزاله صفائیان دکتر الهام اسفندیاری فرد   مهندسی معماری  مع/ 1028 /  ك.1/   ز 1396   
طرح معماری بیمارستان کودکان در کرج با رویکرد کاهش استرس عاتکه فراشی دکتر الهام اسفندیاری فرد   مهندسی معماری  مع/ 1029 /  ك.1/   ز 1396   
باز طراحی فضاهای باز و نیمه باز عمومی شهرک اکباتان به منظور ارتقاء حس تعلق به مکان با رویکرد پدیدارشناسی نگار سرافرازی دکتر عدالت صدر   مهندسی معماری  مع/ 1030 /  ك.1/   ز 1396   
طرح معماری مدرسه مقطع دبستان بر مبنای یادگیری توام با مشارکت در تهران اکرم شکوری دکتر الهام اسفندیاری فرد   معماری  مع/ 1031 /  ك.1/   ز 1396   
طراحی ساختمان مرکزی بندر خشک سلفچگان با رویکرد توسعه پایدار عطیه نقی پور مهندس مونا کدخدا   معماری  مع/ 1032 /  ك.1/   ز 1396   
طراحی باغ سینما با تاکید بر تقویت تعاملات اجتماعی  کاترین خامو دکتر ناهید صادق پی   مهندسی معماری  مع/ 1033 /  ك.1/  ب 1397   
طرح معماری موزه آب با رویکرد احیا سنن آب در ایران  مریم غلام پور پاپکیاده دکتر علیرضا رازقی   مهندسی معماری  مع/ 1034 /  ك.1/   ز 1396   
طرح معمکاری مرکز فرهنگی - گردشگری تاریخ و طبیعت کرمانشاه مهنوش اعظمی دکتر علیرضا رازقی   معماری  مع/ 1035 /  ك.1/  ت 1396   
اصول و مبانی طراحی فضاهای آموزشی خلاقیت محورنمونه موردی: طراحی دبستان پسرانه در کرج بر مبنای تقویت هوش چندگانه دانش آموزان اسماء نوری دکتر علیرضا رازقی   مهندسی معماری  مع/ 1036 /  ك.1/  ت 1396   
اصول و مبانی طرح معماری میان افزا در بافت تاریخی قزوین با رویکرد اجتماع پذیری فرهنگی نمونه موردی: طرح معماری موزه تاریخ شهر قزوین آزاده قنواتی دکتر علیرضا رازقی   مهندسی معماری  مع/ 1037 /  ك.1/  ت 1396   
طراحی باغ موزه ی آب با رویکرد جایگاها آب در فرهنگ ایرانی فریماه لوائی مطلق دکتر آیدا آل هاشمی   منظر  مع/ 1038 /  ك.1/  ت 1396   
طراحی تالار شهر تهران با رویکرد تقویت تعاملات اجتماعی - فرهنگی سمیرا سیفی دکتر علی عسگری   مهندسی معماری  مع/ 1039 /  ك.1/  ز 1396   
طراحی فضای اقامتی - گردشگری با رویکرد پایداری فرهنگی - اجتماعی (نمونه موردی: کویر ده نمک سمنان) المیرا سیفی دکتر علی عسگری   مهندسی معماری  مع/ 1040 /  ك.1/  ز 1396   
طراحی نمایشگاه پرواز در دزفول با بکارگیری سازه های ورق تاشده سرور صیادیان دکتر وحید بختیاری   دیجیتال  مع/ 1041 /  ك.1/  ز 1396   
طراحی معماری پژوهشکده باستان شناسی جیرفت با رویکرد پارامتریک براساس هندسه نقوش ایرانی رویا سیدی دکتر محمد مهدی غیایی   دیجیتال  مع/ 1042 /  ك.1/  ت 1397   
طراحی مرکز طراحی و ترویج پوشاک ایرانی اسلامی با رویکرد تداوم فرهنگی فرزانه گودرزی دکتر علیرضا رازقی   معماری اسلامی  مع/ 1043 /  ك.1/  ز 1396   
طرح معماری خانه ی شعر تهران بر مبنای مقایسه فرایند خلق اثر در معماری و ادبیات فرزانه سلیمانی حسنلویی دکتر عدالت صدر   مهندسی معماری  مع/ 1044 /  ك.1/  ز 1396   
طرح معماری خوابگاه دانشجویی دخترانه با رویکرد توسعه پذیری سازه و انعطاف پذیری فضای داخلی در استان البرز مهسا کرمانپور مهندس جواد طباطبایی مهندس طه جمشیدی بایونیک  مع/ 1045 /  ك.1/  ت 1397   
طراحی منظر حسی پارک مصطفی خمینی با تاکید بر حضورپذیری افراد نابینا ملیکا سادات سیدعلی دکتر امین ماهان   منظر  مع/ 1046 /  ك.1/  ت 1397   
طرح معماری سرای فرهنگی سالمندان با رویکرد تقویت خودباوری اجتماعی نسترن نصوری گزنی دکتر علیرضا رازقی   مهندسی معماری  مع/ 1047 /  ك.1/  ت 1397   
طرح معماری نمایشگاه گل و گیاه با الهام از ساختار گیاهان بومی در پارک جهان نما کرج مرجان قدره چی محمره مهندس جواد طباطبایی مهندس طه جمشیدی بایونیک  مع/ 1048 /  ك.1/  ت 1397   
طرح معماری مرکز پژوهشی سلولهای بنیادی در تهران با رویکرد الگویابی فرمی بایونیک شبنم سپانلو دکتر الهام اسفندیاری فرد   بایونیک  مع/ 1049 /  ك.1/  ت 1397   
طراحی هتل پناهگاه کوهستانی با سازه مستقر بر روی شیب بر مبنای الهام گیری از ساختار طبیعی زهره بیات مهندس علی عسگری مهندس محمود حسینی بایونیک  مع/ 1050 /  ك.1/  ت 1397   
ساماندهی منظر کانال سیل برگردان غرب تهران با رویکرد تفرج محله ای مریم آهوپای دکتر آیدا آل هاشمی   منظر  مع/ 1051 /  ك.1/  ت 1397   
طراحی منظر پارک آبی کودکان با تاکید بر ویژگی های منظرین آب سعیده بستانچی دکتر آیدا آل هاشمی   منظر  مع/ 1052 /  ك.1/  ت 1397   
طراحی معماری رصدخانه ی اردکان با رویکرد نمای دو پوسته بر پایه نوسانات دمایی سپیده میزانی دکتر پدرام باغانی مهندس طه جمشیدی بایونیک  مع/ 1053 /  ك.1/  ت 1397   
طرح معماری برج مسکونی در شهر تهران با رویکرد بایونیک و تأکید بر ساختارهای بیولوژیکی  باران محمودی ارسنجانی مهندس مونا کدخدا مهندس طه جمشیدی بایونیک  مع/ 1054 /  ك.1/  ت 1397   
طراحی مدولار واحدهای اقامتی با رویکرد بایونیک نمونه موردی: اکو کمپ سیمین دشت طاهره آقایی دکتر علی عسگری مهندس وحید بختیاری بایونیک مع/ 1055 /  ك.1/  ت 1397
اصول و مبانی طراحی محیط و منظر فضاهای آموزشی با رویکرد ارتقای حس دلبستگی به مکان(نمونه موردی هنرستان دخترانه در کرج) خدیجه بلوری دکتر مه تیام شهبازی مهندس سعید غلامپور منظر مع/ 1056 /  ك.1/  پ 1397
طرح معماری برای کودکان اوتیسم با رویکرد بهبود روابط اجتماعی در منطقه 22 تهران مرجان انوری دکتر الهام اسفندیاری فرد   مهندسی معماری مع/ 1057 /  ك.1/  ت 1397
طرح معماری دبستان و دبیرستان پسرانه با رویکرد پایداری اجتماعی در شهر جوپار مهدیه احمدلو دکتر ناهید صادق پی   معماری مع/ 1058 /  ك.1/  ت 1397
  • اطلاعیه آموزش
  • اطلاعیه فناوری اطلاعات
  • اطلاعیه مالی
  • اطلاعیه دانشجویی پژوهشی
  • اطلاعیه امور فارغ التحصیلان
اساتید