لینک ورود به سامانه امور دانشجویان

فایل راهنمایی ثبت نام در سامانه جهت درخواست سنوات تحصیلی 
فایل راهنمای درخواست سنوات در سامانه سجاد

مدارک مورد نیاز :
  1. اسکن عکس پرسنلی 
  2. اسکن تمام صفحات شناسنامه 
  3. اسکن کارت ملی پشت و رو 
  4. دریافت کارنامه کلی از واحد اموزش 
تعداد بازديد : 9391