گروه خبري : اطلاعيه مالي
تاريخ انتشار : 1402/05/22
كد :32038

شرايط تقسيط دانشجويان در حال تحصيل در ترم ۱۴۰12

 شرايط تقسيط دانشجويان در حال تحصيل در ترم ۱۴۰12

تاریخ شروع تقسیط شهریه دانشجویان تحصیل در ترم ۱۴۰21 از 1402/05/24 الی 1402/05/31 می باشد.                                            
 به منظور رفاه و تسهیل در پرداخت شهریه تحصیلی دانشجویان، واحد مالی دانشگاه در نظر دارد شهریه دانشجویان واجد شرایط را به صورت اقساطی دریافت نماید.
   شرایط تقسیط شهریه :
۱. نداشتن بدهی معوقه به امور مالی دانشگاه
۲. نداشتن بیش از ۲ ترم مشروطی 


   مراحل تقسیط شهریه :.
۲. مراجعه به انتشارات دانشگاه و دریافت و تکمیل فرم تقسیط شهریه
۳. ارائه یک نسخه کپی چک به همراه اصل چک ها تذکر ۱: امور مالی از پذیرفتن چک های غیر صیادی جدا معذور است .
تذکر ۲: تاریخ سر رسید چک ها 08/02/ ۱۴۰2 و 1402/09/02 می باشد.
تذکر ۳ : دانشجویان گرامی که شهریه خود را به وسیله چک تقسیط می نمایند موظفند میزان شهریه خود را با توجه به مبالغ اعلام شده در جدول شهریه محاسبه نمایند. پس از محاسبه میزان شهریه، مبلغ باقیمانده را به عنوان علی الحساب پرداخت نمایند .
تذکر ۴: تقسیط شهریه فقط در بازه ی زمانی اعلام شده انجام می گردد و امور مالی از دریافت چک در خارج از زمانبندی اعلامی جدا معذور است

    نحوه نوشتن چک صیادی 


۱تاریخ چک با توجه به جدول ذیل نوشته شود.
۲-مبلغ چک به ریال (حروف) آخر عدد رو با کشیدن یک خط ببندید .
۳-در وجه موسسه آموزش عالی رسام به نام دانشجو مورد نظر
مثال : در وجه موسسه آموزش عالی رسام بابت شهریه خانم (نام و نام خانوادگی دانشجو)
۴-مبلغ چک به ریال (عدد) آخر عدد رو با کشیدن خط ببندید.


جدول شماره ۱: میزان تقسیط به وسیله چک

 
مقطع تحصیلی تقسیط بوسیله چک تاریخ چک ها
کاردانی و کارشناسی ( علوم انسانی) دو عدد چک صیادی هرکدام به مبلغ 8.000.000ریال 1402/08/02
1402/09/02
کاردانی و کارشناسی ( فنی و مهندسی) دوعدد چک صیادی هرکدام به مبلغ 13.000.000 عدد ریال 1402/08/02
1402/09/02
کارشناسی ارشد ( کلیه رشته ها) دو عدد چک صیادی هر کدام به مبلغ 25.0000.000ریال 1402/08/02
1402/09/02

مقطع تحصیلی تقسیط بوسیله چک تاریخ چک ها
پایان نامه کارشناسی ارشد معماری دو عدد چک هرکدام به مبلغ
35.000.000ریالی
1402/10/02
1402/10/02
پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری دوعدد چک هرکدام به مبلغ
24.000.000ریالی
1402/10/02
1402/10/02

 
تعداد بازديد : 1008