گروه خبري : اطلاعيه دانشجويي - پژوهشی
تاريخ انتشار : 1402/05/16
كد :32036

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد گروه معماری

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد گروه معماری:
بدینوسیله به اطلاع آن دسته از دانشجویان کارشناسی ارشد که قصد دفاع از پایان نامه خود در شهریور ماه سال 1402 را دارند می رسانیم که دانشجویان فوق الذکر از تاریخ 1402/05/21 لغایت 1402/05/30 فرصت دارند که تا مدارک خود (همانند جویی زیر 30 درصد از کل پایان نامه,فرم دال(د) تکمیل شده,یک نسخه از پایان نامه به صورت سیمی شده) را جهت اخذ تاریخ دفاع به واحد پژوهش (سرکار خانم یوسفی) تحویل دهند,در ضمن تاریخ ذکر شده قابل تمدید نمی باشد.
تعداد بازديد : 763