گروه خبري : اطلاعیه های آموزش
تاريخ انتشار : 1402/02/15
كد :32033

به اطلاع کلیه دانشجویان دانشگاه فارابی میرساند تا اطلاع ثانوی جهت تحویل مدارک به دانشگاه رسام مراجعه ننمایند.

به اطلاع کلیه دانشجویان دانشگاه فارابی میرساند تا اطلاع ثانوی جهت تحویل مدارک به دانشگاه رسام مراجعه ننمایند.
تعداد بازديد : 1041