گروه خبري : اطلاعيه دانشجويي - پژوهشی
تاريخ انتشار : 1401/11/09
كد :32022

قابل توجه دانشجویان محترمی که در ترم (14011) واحد کارآموزی را اخذ نموده اند

به اطلاع می رساند زمان تحویل فرم های تکمیل شده کارآموزی (فرم شماره 1و2و3  و نامه تکمیل کارآموزی از محل کارآموزی)به واحد ارتباط با صنعت (سرکار خانم یوسفی) 1401/11/24 می باشد.
توجه:لطفا تا پیش از این تاریخ نسبت به ارائه گزارش نهایی کارآموزی به استاد مربوطه جهت ارزیابی و اخذ نمره اقدام فرمایید.

تعداد بازديد : 1259