گروه خبري : اطلاعيه دانشجويي - پژوهشی
تاريخ انتشار : 1401/11/08
كد :32021

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد گروه معماری

بدینوسیله به اطلاع آن دسته از دانشجویان کارشناسی ارشد که قصد دفاع از پایان نامه خود در اسفند ماه سال 1401 را دارند می رسانیم که دانشجویان فوق الذکر تا تاریخ 1401/11/23 فرصت دارند تا مدارک خود (همانند جویی زیر 30 درصد از کل پایان نامه ،فرم دال تکمیل شده،یک نسخه از پایان نامه به صورت سیمی شده)را جهت اخذ تاریخ دفاع به واحد پژوهش (سرکار خانم یوسفی)تحویل دهند.  
 

تعداد بازديد : 1047