گروه خبري : اطلاعیه های آموزش
تاريخ انتشار : 1401/10/08
كد :32005

کلاس جبرانی مجازی استاد عاملی 10 و 13 دی

درس یادگیری حرکتی
ساعت ۱۵ تا ۱۶.۳۰ ورود به کلاس
و ساعت ۱۶.۴۰ تا ۱۸ ورود به کلاس
روز شنبه ۱۰ دیماه دو جلسه کلاس *انلاین* جبرانی 


روز سه شنبه ۱۳ دیماه
ساعت ۱۶.۳۰ یک جلسه جبرانی *انلاین* ورود به کلاس
تعداد بازديد : 875