گروه خبري : اطلاعیه های آموزش
تاريخ انتشار : 1401/10/08
كد :32004

اطلاعیه در خصوص دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات

 
اطلاعیه در خصوص دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات 

دانشجویان گرامی می توانند از روز شنبه مورخ 1401/10/10 کارت ورود به جلسه خود را از طریق سامانه دانشجویی دانشگاه اخذ نمایند. کلیه دانشجویان موظف می باشند نکات ذیل را رعایت نمایند.

•    کلیه دانشجویان موظف به تکمیل فرم ارزشیابی اساتید قبل از پرینت کارت ورود به جلسه می باشند.
•    اخذ کارت مستلزم تسویه حساب مالی می باشد. لذا دانشجویانی که به امور شهریه بدهکارند لازم است بدهی خود را پرداخت و سپس کارت خود را دریافت نمایند و به تایید واحد مالی برسانند.
•    مهلت فوق تمدید نخواهد شد.
•    کارت های پرینت شده قبل از تاریخ  1401/10/10  فاقد اعتبار هستند.
•    همراه داشتن کارت ورود به جلسه و کارت دانشجویی در زمان برگزاری امتحان الزامی است و از حضور دانشجویانی که کارت ورود به جلسه به همراه نداشته باشند، جلوگیری بعمل خواهد آمد.

                        
با آرزوی موفقیت، اداره امتحانات
 
تعداد بازديد : 2840