گروه خبري : اطلاعیه های آموزش
تاريخ انتشار : 1401/10/0
كد :32002

کلاس جبرانی مجازی استاد نعمت الهی 7 دی

کلاس جبرانی استاد نعمت الهی چهارشنبه 7 دی ماه

9:00 الی 12:00 ورود به کلاس
18:00 الی 21:00 ورود به کلاس
تعداد بازديد : 207