گروه خبري : اطلاعيه دانشجويي - پژوهشی
تاريخ انتشار : 1401/09/19
كد :31993

اطلاعيه لغو کارگاه مقدماتی آشنایی با تیراندازی با کمان

🔴🔴 دانشجویان گرامی توجه فرمایید
کارگاه مقدماتی آشنایی با تیراندازی با کمان فردا یکشنبه ۲۰ آذرماه برگزار *نخواهد شد*.
لطفا جهت لغو ثبت نام خود به معاونت پژوهش مراجعه کنید.
تعداد بازديد : 529