گروه خبري : اطلاعيه دانشجويي - پژوهشی
تاريخ انتشار : 1401/06/14
كد :31987

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد گروه معماری

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد گروه معماری
جلسه دفاع پایان نامه دانشجویان سرکار خانم ها آرینا سعادتی و فاطمه نوری در تاریخ 15/6/1401 برگزار می گردد.
آرینا سعادتی      ساعت 10 صبح
فاطمه نوری     ساعت 11 صبح
 
تعداد بازديد : 608