گروه خبري : اطلاعیه های آموزش
تاريخ انتشار : 1401/06/01
كد :31985

زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصيلی1402- 1401

زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصيلی1402- 1401 
تاريخ ساعت رشته
1401/06/05 9_15 ارشد معماری
1401/06/06 9_15 علوم قضایی
1401/0607 9_15 تربیت بدنی - علوم ورزشی/ کاردانی معماری و نقشه کشی-معماری داخلی
1401/06/08 9_15 مشاوره و روانشناسی
1401/06/10 9_15 کارشناسی  معماری
1400/06/12 9_15 طراحی پارچه -  آموزش هنرهای تجسمی-نقاشی
1401/06/13 9_15 گرافیک - ارتباط تصویری
1401/06/14 9_15  کارشناسی حسابداری-مدیریت مالی
1401/06/15 9_15  مدیریت بازرگانی
1401/0616 9_15 شهرسازی
1401/0617 9_15 کاردانی  حسابداری
1401/06/19 9_15 ارشد حسابداری
تعداد بازديد : 1228