گروه خبري : اطلاعیه های آموزش
تاريخ انتشار : 1401/05/20
كد :31983

دفاع پایان نامه ارشد معماری

بدينوسيله به اطلاع آن دسته از دانشجويان كارشناسي ارشد كه قصد دفاع از پايان نامه خود  در شهريور  ماه سال ١٤٠١ را دارند مي رسانيم كه دانشجويان فوق الذكر تا تاريخ1401/05/31 فرصت دارند تا مدارك خود(همانند جويي زير ٣٠ درصد از كل پايان نامه،فرم دال تكميل شده،يك نسخه از پايان نامه به صورت سيمي شده ) را جهت اخذ تاريخ دفاع به واحد پژوهش(سركار خانم يوسفي)تحويل دهند.

تعداد بازديد : 508