گروه خبري : اطلاعیه های آموزش
تاريخ انتشار : 1400/12/16
كد :31981

اطلاعیه تمدید پایان نامهبدینوسیله به اطلاع میرساند دانشجویانی که قصد تمدید پایان نامه ( در نیمسال دوم سال 1401-1400) دارند در تاریخ 1400/12/17 و 1400/12/18 نام و شماره دانشجویی و نام استاد پایان نامه خود را به شماره واتساپ 09222042343 ارسال نمایند. دانشجویان موظفند پاسخ پیام را پیگیری کنند و شهریه جهت تمدید را پس از محاسبه و دریافت پیام از طرف واحد آموزش، در میزکار خود پرداخت نمایند و مجددا با ارسال پیام (اطلاع انجام پرداخت)، فرایند تمدید را به اتمام رسانند. قابل ذکر است ارسال فرم، به تنهایی، مبنی بر تمدید پایان نامه نیست. ضمنا دانشجویانی که در این زمان موفق به ارسال پیام نشدند، میتوانند تا تاریخ 1400/12/21 به واحد آموزش مراجعه نمایند.
 
تعداد بازديد : 520