گروه خبري : اطلاعیه های آموزش
تاريخ انتشار : 1400/11/18
كد :31975

اطلاعیه مهم آموزشی

به اطلاع کلیه دانشجویان سال آخر که تقاضای اخذ واحد بصورت معرفی به استاد دارند میرساند جهت تقاضای درس بصورت معرفی به استاد حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ به واحد آموزش مراجعه نمایند.
**اخذ معرفی به استاد صرفا خاص دانشجویانی است که کلیه واحدهای خود را پاس و حداکثر ۶ واحد باقیمانده تا فارغ التحصیلی دارند.
**تعداد دروس قابل اخذ بصورت معرفی به استاد حداکثر ۲درس و حداکثر ۶ واحد می باشد.
تعداد بازديد : 950