گروه خبري : اطلاعيه دانشجويي - پژوهشی
تاريخ انتشار : 1400/11/16
كد :31974

قابل توجه دانشجويان كارشناسي ارشد گروه معماري

⭕️⭕️⭕️قابل توجه دانشجويان كارشناسي ارشد گروه معماري:
بدينوسيله به اطلاع مي رساند زمان تحويل مدارك (همانند جويي زير ٣٠ درصد از كل پايان نامه،فرم دال تكميل شده،يك نسخه از پايان نامه به صورت سيمي شده)جهت اخذ تاريخ دفاع به واحد پژوهش (سركار خانم يوسفي)تا تاريخ ١٤٠٠/١١/٢١تمديد گرديد.لازم به ذكر است تاريخ فوق الذكر به هيچ عنوان قابل تمديد نمي باشد.
تعداد بازديد : 695