گروه خبري : اطلاعيه مالي
تاريخ انتشار : 1400/11/13
كد :31972

اطلاعیه مهم مالی - تقسیط شهریه ترم ۱۴۰۰۲ بهمن ماه

Top of Form

 شرايط تقسيط دانشجويان در حال تحصيل در ترم 14002

تاریخ شروع تقسیط شهریه دانشجویان در حال تحصیل در ترم 14002 از 1400/10/25 الی 1400/11/03 می باشد.                                            

 به منظور رفاه و تسهیل در پرداخت شهریه تحصیلی دانشجویان، واحد مالی دانشگاه در نظر دارد شهریه دانشجویان واجد شرایط را به صورت اقساطی دریافت نماید.
   شرایط تقسیط شهریه :
۱. نداشتن بدهی معوقه به امور مالی دانشگاه
۲. نداشتن بیش از ۲ ترم مشروطی 


   مراحل تقسیط شهریه :
۱. واریز اولیه که شامل (مبلغ علی الحساب) می باشد که برای هر گروه رشته به تفکیک در جداول ذیل قابل مشاهده است، همچنین پرداخت شهریه صرفا از طریق پرتال دانشجویی امکان پذیر است.
۲. مراجعه به سایت دانشگاه و دریافت و تکمیل فرم تقسیط شهریه
۳. ارائه یک نسخه کپی چک بهمراه اصل چک ها

 

    نحوه نوشتن چک صیادی 

http://rasam.ac.ir/Uploads/Public/News/111.png

 

۱تاریخ چک با توجه به جدول ذیل نوشته شود.

۲-مبلغ چک به ریال (حروف) آخر عدد رو با کشیدن یک خط ببندید .

۳-در وجه دانشگاه رسام به نام دانشجو مورد نظر

مثال : در وجه دانشگاه رسام بابت شهریه خانم (نام و نام خانوادگی دانشجو)

۴-مبلغ چک به ریال (عدد) آخر عدد رو با کشیدن خط ببندید.

 

جدول شماره 1: میزان علی الحساب شهریه

 

مقطع تحصیلی

واریز اولیه شهریه در صورت تقسیط بوسیله چک

واریز اولیه شهریه در صورت تقسیط اعتباری

کاردانی و کارشناسی ( علوم انسانی)

8.000.000 ریال

10.000.000 ریال

کاردانی و کارشناسی ( فنی و مهندسی)

10.000.000 ریال

13.000.000 ریال

کارشناسی ارشد ( کلیه رشته ها)

17.000.000 ریال

25.000.000 ریال

ارشد پایان نامه

27.000.000 ریال

35.000.000 ریال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تذکر 1: امور مالی از پذیرفتن چک های غیر صیادی جدا معذور است .

تذکر 2: تاریخ سر رسید چک ها 1401/02/01 و 1401/03/01 می باشد.

تذکر 3 : دانشجویان گرامی که شهریه خود را به وسیله چک تقسیط می نمایند موظفند میزان شهریه خود را با توجه به مبالغ اعلام شده در جدول شهریه محاسبه نمایند. پس از محاسبه میزان شهریه، مبلغ علی الحساب پرداختی از کل شهریه کسر و الباقی طی دو فقره چک به سر رسید های اعلامی به دانشگاه تحویل گردد.

تذکر 4: تقسیط شهریه فقط در بازه ی زمانی اعلام شده انجام می گردد و امور مالی از دریافت چک در خارج از زمانبندی اعلامی جدا معذور است.

تذکر 5: دانشجویانی که شهریه خود را به صورت اعتباری تقسیط می نمایند می بایست در تاریخ های 1401/02/01 و  1401/03/01 نسبت به پرداخت اقساط شهریه خود طبق جدول اعلامی از سوی مالی* اقدام نمایند . ضمن اینکه دقت داشته باشید در صورتی که شهریه نیمسال مورد نظر از مجموع علی الحساب پرداختی و اعتبار تخصیص یافته بیشتر باشد ، می بایست مابه التفاوت مبلغ شهریه نیز تا قبل از انتخاب واحد واریز گردد.

ضمنا خاطر نشان می سازد در صورتیکه شهریه خود را به صورت اعتباری تقسیط می نمایید نیازی به حضور در دانشگاه و تکمیل فرم نمی باشد. لکن واریز علی الحساب در بازه زمانی اعلام شده برای تقسیط الزامی است.

 

*جدول اعتبار ترم 14002

- ویژه دانشجویانی که شهریه خود را اعتباری تقسیط می نمایند.

 

            

مقطع تحصیلی

تاریخ قسط اول 01/02/1401

تاریخ قسط دوم 01/03/1401

کاردانی و کارشناسی ( علوم انسانی)

4.000.000 ریال

4.000.000 ریال

کاردانی و کارشناسی ( فنی و مهندسی)

6.500.000 ریال

6.500.000 ریال

کارشناسی ارشد ( کلیه رشته ها)

12.000.000 ریال

12.000.000 ریال

ارشد پایان نامه

16.000.000 ریال

16.000.000 ریال

 


 

Bottom of Form

 

تعداد بازديد : 2991