گروه خبري : اطلاعیه امور فارغ التحصیلان
تاريخ انتشار : 1400/11/04
كد :31970

تعطیلی واحد فارغ التحضیلان

با سلام
به اطلاع دانشجویان می رساند واحد فارغ التحصیلان در مورخ 1400/11/07 تعطیل می باشد.
تعداد بازديد : 2685