گروه خبري : اطلاعیه های آموزش
تاريخ انتشار : 1400/09/03
كد :31965

اطلاعیه مهم آموزش


قابل توجه دانشجویان کارشناسی پیوسته و کاردانی پیوسته و ناپیوسته: دانشجویانی که تاکنون جهت دریافت تاییدیه تحصیلی برای مدرک دیپلم و یا پیش دانشگاهی خود اقدام ننموده اند، لطفا هرچه سریعتر با ورود به لینک زیر،
https://emt.medu.ir/
درخواست ارسال تاییدیه تحصیلی خود را ثبت کنند. در غیر اینصورت مجاز به شرکت در امتحانات و انتخاب واحد نخواهند بود.
تعداد بازديد : 1664