گروه خبري : اطلاعیه فناوری اطلاعات
تاريخ انتشار : 1400/07/04
كد :31963

پيغام تغيير رمز ورود به کلاس مجازي(adobe connect)

* در صورت دريافت رمز يکبار مصرف از طرف واحد فناوري اطلاعات و  همچنين امور اساتيد 
* در صورت وارد کردن رمز خود 

مطابق تصوير ذيل رمز قبلي در کادر اول و در دو کادر بعدي رمز جديد وارد کنيد

نکته: رمز جديد حتما با يک حرف بزرگ و بعد از آن اعداد وارد گردد