گروه خبري : اطلاعیه های آموزش
تاريخ انتشار : 1400/06/25
كد :31961

قابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی معماری

📍قابل توجه دانشجویان کارشناسی پیوسته کلاس تنظیم شرایط استاد کاظمی به حد نصاب تشکیل نرسیده است این کلاس با کلاس با استاد طاهری در همان روز و ساعت تجمیع گردید.

📍قابل توجه دانشجویان کارشناسی پیوسته معماری کلاس مبانی نظری روز یکشنبه استاد ساعت به حد نصاب تشکیل نرسیده است و کلاس مبانی نظری روز چهارشنبه ۸:۳۰ جایگزین گردید.

📍قابل توجه دانشجویان کارشناسی پیوسته درس طراحی فنی استاد عاطفی روز شنبه به حد نصاب تشکیل نرسیده است یکی از کلاسهای طراحی فنی در روز چهارشنبه را اخذ نمایید.

📍قابل توجه دانشجویان کارشناسی ناپیوسته درس آشنایی با مرمت ابنیه استاد آوج به حد نصاب تشکیل نرسیده است یکی از کلاس های مرمت در روز پنج شنبه ۸ تا ۱۱ یا سه شنبه ۱۲ تا ۱۶ را اخذ نمایید.
واحد آموزش
تعداد بازديد : 1397