گروه خبري : اطلاعیه های آموزش
تاريخ انتشار : 1400/06/25
كد :31958

قابل توجه دانشجویانی که درس پول و ارز و بانکداری

قابل توجه دانشجویانی که درس (پول و ارز و بانکداری ) روز جمعه  ساعت 00 :16 - 18:15 دارند، ظرفیت این کلاس به حد مجاز نرسیده است، زمان کلاس به روز شنبه ساعت 13:00-15:15 انتقال یافت.   
تعداد بازديد : 627