گروه خبري : اطلاعیه های آموزش
تاريخ انتشار : 1400/06/25
كد :31957

قابل توجه دانشجویانی که درس روش تحقیق در مدیریت,...

 روز پنجشنبه  ساعت 00 :08 - 10:15 دارند، ظرفیت این کلاس به حد مجاز نرسیده است، زمان کلاس به روز شنبه انتقال یافت.   
تعداد بازديد : 524