گروه خبري : اطلاعیه های آموزش
تاريخ انتشار : 1400/06/24
كد :31956

قابل توجه دانشجويانی که درس ماليه عمومی...

قابل توجه دانشجويانی که درس ( ماليه عمومی) روز پنجشنبه  ساعت 15 :16 - 18:30 دارند ظرفيت اين کلاس به حد مجاز نرسيده است، زمان کلاس به دوشنبه ساعت 13:30 - 15:00 انتقال يافت.   
تعداد بازديد : 593