گروه خبري : اطلاعیه های آموزش
تاريخ انتشار : 1400/06/24
كد :31955

قابل توجه دانشجوياني که رفتار سازماني ...

 قابل توجه دانشجويانی که درس رفتار سازماني ( اخلاق کارگزارن ) در روز يکشنبه ساعت .. :13 - 15:15 دارند ظرفيت اين کلاس به حد مجاز نرسيده است، زمان کلاس به يکشنبه ساعت 10:30 - 12:45 انتقال يافت.  
تعداد بازديد : 492