گروه خبري : اطلاعیه امور فارغ التحصیلان
تاريخ انتشار : 1400/06/22
كد :31953

مدارک آماده تحويل

صدف ضرابی میترا اکبری عقیل آبادی
الهام فتحی عباس آبادی حمیده شوقی
فاطمه رحیمی خو لیلا ثبوتی تاسنده
فاطمه خلجی زینب جعفریان
نسرین توسلی دنیا نقیبی
ام البنین طالبی نیلوفر مقدم خاوری رودسری
آیلار زرگر صفا زهرا نایبی
انسیه قربانی مهرنوش جهانی
معصومه زنگنه فاطمه ولی پوری
زهره محسنی الهه مالک
سارا نظامی مهسا پناهی
محبوبه سادات عظیمی پروین قاسمی
زینب حسینی مهر الهه حسن مهدی
سایه فلاح زاده فرشته گنابادی
ریحانه خلیلی اردکانی آیدا فتحی
مبینا نخلبند تهمینه لوائی
پرنیا عبداللهی سمانه علی بابائی درمنی
مریم افشاری محبوبه خراسانی گرده کوهی
ساناز احدی فاطمه دادراست
مینا داداش مطلق نگار حاتمی حسین آبادی
زهره گلبداغی صدف دهکبدر
عاطفه سیدنجفی مهناز سیجانی
سیده آرزو رسولی مهسا نیرومند تنها
فاطمه نوراللهی فائزه شیخ محمودی
نازنین نیک منش پریسا حاجی شیزری
تعداد بازديد : 4757