گروه خبري : اطلاعیه های آموزش
تاريخ انتشار : 1400/06/16
كد :31949

قابل توجه دانشجویان کارشناسی معماری داخلی

دانشجویانی که درس مبانی و اصول علم اقتصاد را روز یک شنبه ساعت 17:30- 16 با استاد ضیایی اخذ نموده اند با توجه به حدنصاب نرسیدن این درس در تاریخ 06/17 درس را حذف نموده و درس مبانی و اصول علم اقتصاد روز سه شنبه ساعت 17:30 -16 استاد ضیایی را اخذ نمایند.
موفق باشید
تعداد بازديد : 280