گروه خبري : اطلاعیه های آموزش
تاريخ انتشار : 1400/06/14
كد :31948

اطلاعیه انتخاب واحد با تاخیر

بدینوسله به اطلاع میرساند دانشجویان کاردانی و کارشناسی جهت انتخاب واحد و یا تکمیل انتخاب واحد خود، در روزهای ذکر شده، با مراجعه به میزکار خود اقدام به انتخاب واحد نمایند. 
دانشجویان کاردانی روز سه شنبه ۱۶ شهریور از ساعت ۸ الی ۱۶ 
دانشجویان کارشناسی روز چهارشنبه ۱۷ شهریور از ساعت ۸ الی ۱۶
قابل ذکر است که دانشجویان ملزم به پرداخت شهریه (با توجه به جدول مالی) و رفع نقص پرونده آموزشی خود قبل از انتخاب واحد میباشند.
تعداد بازديد : 348