گروه خبري : اطلاعیه های آموزش
تاريخ انتشار : 1400/06/07
كد :31947

قابل توجه دانشجویان کاردانی معماری

دانشجویان کاردانی پیوسته و ناپیوسته معماری ملزم به انتخاب واحد طبق برنامه درسی ارائه شده در فایل های زیر میباشند.

دريافت جدول دروس - کارداني پيوسته بهمن 99
دريافت جدول دروس - کارداني پيوسته مهر 99
دريافت جدول دروس - کارداني ناپيوسته 98
دريافت جدول دروس - کارداني پيوسته 99

 
تعداد بازديد : 608