گروه خبري : اطلاعيه دانشجويي - پژوهشی
تاريخ انتشار : 1400/06/07
كد :31946

قابل توجه دانشجويان كارشناسي ارشد رشته حسابداري

📌بدينوسيله به اطلاع آن دسته از دانشجويان كارشناسي ارشد رشته حسابداري كه قصد دفاع از پايان نامه خود در شهريور ماه سال ١٤٠٠ را دارند مي رسانيم كه دانشجويان فوق الذكر تا تاريخ 1400/06/20 فرصت دارند تا مدارك خود(همانند جويي زير 30 درصد از كل پايان نامه،فرم دال تكميل شده،يك نسخه از پايان نامه به صورت سيمي شده ) را جهت اخذ تاريخ دفاع به واحد پژوهش(سركار خانم يوسفي)تحويل دهند.در ضمن اين مهلت به هيچ عنوان قابل تمديد نمي باشد.

تعداد بازديد : 930