گروه خبري : اطلاعیه امور فارغ التحصیلان
تاريخ انتشار : 1400/06/01
كد :31945

مدارک آماده تحويل

مدارک لازم جهت تحویل دانشنامه و گواهی موقت
   1عدد تمبر از بانک ملی-کارت دانشجویی-کارت ملی-1قطعه عکس پرسنلی-گواهی موقت در صورت دریافت قبلی
روزهای تحویل مدارک:3شنبه و 4شنبه        
شیلا حق نژاد نسیم عزت ور      
زهرا السادات طباطبائی عقدائی فاطمه رستم پور      
فاطمه جمالی کیکوج غزاله سعادتی      
شیما یوسفی فشتمی پریسا گرامی      
سارا دیده خانی پروانه مدخوریان فرد      
مونا خزاعی نژاد زینب دولتی      
ساجده اسدی جعفری سحر بگلری      
فاطمه درویش ها بیتا خدادی      
تعداد بازديد : 3888