گروه خبري : اطلاعیه امور فارغ التحصیلان
تاريخ انتشار : 1400/05/13
كد :31940

مدارک آماده تحويل

مدارک لازم جهت تحویل دانشنامه و گواهی موقت
   1عدد تمبر از بانک ملی-کارت دانشجویی-1قطعه عکس پرسنلی-گواهی موقت در صورت دریافت قبلی
روزهای تحویل مدارک:3شنبه و 4شنبه        
پرناز معدنی فاطمه صفری ابراهیم سرائی      
سیده فاطمه فاطمی قمی گلناز عمادی      
سانیا صبوری پاک فرزانه علی آبادی      
ساناز افلاکی پاشاکی نسترن نیک نام خانقاه      
آیدا کرکی زاده نیلوفر ابراهیمی شکیب      
شادی گودرزی فاطمه زارع زردینی      
نفیسه ارزانی هانیه مصطفوی      
سمانه حسنی پور فرزانه علی آبادی      
سعیده بستانچی آی سا تیموری      
ملیکا منافی حانیه محمدی      
مرضیه پرستار        
تعداد بازديد : 3417