گروه خبري : اطلاعیه امور فارغ التحصیلان
تاريخ انتشار : 1400/04/28
كد :31938

مدارک آماده تحويل

مدارک لازم جهت تحویل دانشنامه و گواهی موقت
   1عدد تمبر از بانک ملی-کارت دانشجویی-1قطعه عکس پرسنلی-گواهی موقت در صورت دریافت قبلی
روزهای تحویل مدارک:3شنبه و 4شنبه        
مریم السادات موسوی حدیثه عیسی پور      
مهدیه خواجوی سارا مشایخی      
سیده الهه ارکانی فرد افسانه ستوده      
المیرا علیرضا زاده غزل طبری      
مهسا حسن زاده دهکاء عاطفه السادات ساداتی      
مریم مرتضوی        
نگار محمدی        
تعداد بازديد : 3521