گروه خبري : اطلاعیه های آموزش
تاريخ انتشار : 1400/04/24
كد :31936

قابل توجه دانشجویانی که درس تمرینهای معماری با استاد شبنم انصاری دارند

قابل توجه دانشجویانی که درس تمرینهای معماری با استاد شبنم انصاری دارند:
تحویل پروژه این درس روز شنبه مورخ 26 تیر 1400 ساعت 12 میباشد.
تعداد بازديد : 297