گروه خبري : اطلاعیه های آموزش
تاريخ انتشار : 1400/04/23
كد :31935

برگزاري آزمون مجدد درس انقلاب اسلامي


به اطلاع كليه ي دانشجوياني كه در آزمون پايان ترم درس انقلاب اسلامي ايران استاد فرخي غايب بوده اند می رساند در تاريخ ١٤٠٠/٤/٢٤ روز پنجشنبه ساعت ١٠ الي ۱۱ آزمون مجدد برگزار می گردد .
تعداد بازديد : 403