گروه خبري : اطلاعیه فناوری اطلاعات
تاريخ انتشار : 1400/04/02
كد :31932

حل مشکل سفيد شدن صفحه بعد از وارد شدن به سامانه