گروه خبري : اطلاعیه امور فارغ التحصیلان
تاريخ انتشار : 1400/03/18
كد :31930

مدارک آماده تحويل

مدارک لازم جهت تحویل دانشنامه و گواهی موقت
 1عدد تمبر از بانک ملی-کارت دانشجویی-1قطعه عکس پرسنلی-گواهی موقت در صورت دریافت قبلی
روزهای تحویل مدارک:3شنبه و 4شنبه        
آیسان متین اقدم سمیه شعبانی راد      
هانیه نانکلی شیما سولقانی      
فاطمه فرامرزی ماجلان انسیه ازگلی      
مریم السادات شاه طاهری لاله پسندیده      
فاطمه کاظمی ابیازنی ستوده خندان      
زهرا سادات امیری لایقی سیده محدثه صفوی      
مرسده استاد اکبر محدثه ستارپور      
ریحانه شاه محمدی آتنا اسمعیل زاده کومله      
هانیه محسنی نیا فروغ صفری      
سمانه اقیمان حسین سحر یوسف زاده فتسمی      
مرضیه شیرمحمدی مریم ترکمنی      
مهدیه کمالی فرد شهلا جهانشاهلو      
حورا نصیری زهرا طوفانی      
محدثه منصوری فرد شیما شوندی      
لیلا بنفشه فاطمه میرمحمدی      
فاطمه مدیر روستا مینا صبور      
زهرا اکبری گندمانی پروانه کمر روستا      
فرحناز بیات ورکشی لیلا شیرزادی      
مرضیه نیکجو        
تعداد بازديد : 3365