گروه خبري : اطلاعیه های آموزش
تاريخ انتشار : 1400/03/10
كد :31929

اطلاعیه در خصوص دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات

دانشجویان گرامی می توانند از روز شنبه مورخ 1400/03/22 لغایت روز پنج شنبه مورخ 1400/03/27  کارت ورود به جلسه خود را از طریق پرتال دانشجویی اخذ نمایند.

کلیه دانشجویان موظف می باشند نکات ذیل را رعایت نمایند.

•    کلیه دانشجویان موظف به تکمیل فرم ارزشیابی اساتید قبل از پرینت کارت ورود به جلسه می باشند.
•    اخذ کارت مستلزم تسویه حساب مالی می باشد. لذا دانشجویانی که به امور شهریه بدهکارند لازم است بدهی خود را پرداخت و سپس کارت خود را دریافت نمایند .
•    اخذ کارت مستلزم رفع نواقص پرونده آموزشي مي باشد لذا هر چه سريعتر جهت تحويل مدارک و رفع نقص مدارک خود اقدام نماييد.
•    مهلت فوق تمدید نخواهد شد.
•    کارت های پرینت شده قبل از تاریخ  1400/03/22  فاقد اعتبار هستند.

                        
با آرزوی موفقیت، اداره امتحانات

تعداد بازديد : 467