گروه خبري : اطلاعیه امور فارغ التحصیلان
تاريخ انتشار : 1400/03/09
كد :31928

مدارک آماده تحويل

مدارک لازم جهت تحویل دانشنامه و گواهی موقت
   1عدد تمبر از بانک ملی-کارت دانشجویی-1قطعه عکس پرسنلی-گواهی موقت در صورت دریافت قبلی
روزهای تحویل مدارک:3شنبه و 4شنبه        
مهتاب خلج فاطمه طائب      
مرضیه بهشتی غزال کسمائی      
آرزو معصومی صدیقه صالحی      
سیده نیلوفر یاسینی مریم صفری      
سودابه سرائی زهرا بابائی      
سیده زینب میرغیاثی حدیثه آقا مرادی      
مریم بهدری مبینا قربانی      
معصومه مرادی لطفعلی روژین بنوشی      
سارا حمیدی قزلگچی مهرناز بی باک سهزابی      
معصومه کوششی مهسا پری طهرابند      
الهه برزگر گواسرائی  هانیه نجف زادگان      
فاطمه الیاسی گالشی فاطمه بابا رئیسی      
سحر موفقی ساره کهزادی      
فاطمه صفری ابراهیم سرائی فاطمه ابراهیمی      
مریم ازلگینی باغدره         
تعداد بازديد : 3354