گروه خبري : اطلاعیه امور فارغ التحصیلان
تاريخ انتشار : 1400/01/25
كد :31923

مدارک آماده تحويل

مدارک لازم جهت تحویل دانشنامه و گواهی موقت
 1عدد تمبر از بانک ملی-کارت دانشجویی-1قطعه عکس پرسنلی-گواهی موقت در صورت دریافت قبلی
روزهای تحویل مدارک:3شنبه و 4شنبه
پریوش قمی زاده فرزانه قربان نیا دلاور  
زهرا رهبر نودهی هانیه عباسی ابر  
مریم صالح نژاد راحله موسوی زاده  
مونا فیروزبخت سحر کردی  
زهرا بلوکی فرد هانیه متولی الموتی  
فاطمه نامور صبا فلاح حسن دوست رودبنه  
مرضیه غلامی آتنا حاجی باقر نجار  
کیمیا باقری ولمی کلثوم محمدی  
مریم ابراهیمی عطیه بختیاری  
یگانه رحمانی خدیجه بلوری  
زیبا طارمی سیده نیوشا توجه  
شکیبا محمد خانلو مریم ژوین  
زهرا شاه سواری سمانه صفری دستجردی  
کیمیا عسگری معصومه السادات موسوی  
زهرا مدیر روستا منصوره محسنی آهوئی  
زهرا امانی    
تعداد بازديد : 3501