گروه خبري : اطلاعيه مالي
تاريخ انتشار : 1400/01/23
كد :31921

اطلاعيه مهم

قابل توجه دانش آموختگان گرامی 

تقاضا میشود در صورتیکه فرایند فراغت از تحصیلتان در مرحله مالی متوقف گردیده است،  پس از مراجعه به پرتال دانشجویی خود نسبت به پرداخت هزینه صدور دانشنامه اقدام نموده و پس از پرداخت با واحد مالی تماس حاصل نمایید. 

لازم به ذکر است هزینه صدور دانشنامه مبلغ 700.000 ریال معادل هفتاد هزار تومان می باشد. لذا در صورتیکه میزان بدهی در پرتال دانشجویی مبلغی معادل یک شهریه ثابت درج شده بود با امور مالی تماس حاصل نمایید. 

با تشکر

امور مالی دانشگاه رسام

تعداد بازديد : 2490